Gostilna Kuzman

Vitanje in okolica

Vitanje

Naselje Vitanje leži na južnem obronku Pohorja, v gorski kotlini ob potoku Hudinja, ki sprejema tu še potoka Hočno in Jesenico. Današnje naselje se je razvilo iz dveh nekdaj ločenih naseldbin – stare Vitanjske vasi na SV kotline in trga Vitanje, pod grajskim hribom. Danes so že stare stavbe precej spreminjali, več v notranjosti kot v zunanjosti. Še vedno je v veliki meri ohranjena srednjeveška zasnova. Trško jedro je ohranilo značilno obulično zazidavo in lijakast vstop v trg. Staro trško jedro ima lastnost kulturnega naseldbinskega naselja, saj je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje odredil varstveni režim II. stopnje. To pomeni, da se lahko adaptacija hiš v trgu dela le pod nadzorom strokovnjaka. Na “vasi” sodi med najpomembnejše stavbe župnišče, ki je krito z bobrovcem. Kronogram nad vhodnimi vrati nam pove, da je župnišče bilo postavljeno 1845. leta in je kvaliteten primer arhitekture tega časa.

Občina Vitanje Sakralni objekti Turistična ponudba

KSEVT

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju – Noordung center

Več o Noordung centru